VIDEO služby

Nenechajte, aby sa Vaše rodinné nahrávky a videá zo slávností, dovoleniek, osláv a podobných rodinných udalostí znehodnotili uložené na starých VHS kazetách. Postupom času sa takto archivované nahrávky znehodnocujú a nakoniec sa úplne zničia. Taktiež sa už z domácností vytratili staré videoprehrávače, na ktorých sa spomínané VHS videokazety dajú dosť nepohodlne prehrávať.

Riešením je prenesenie takýchto videí na DVD médiá, na ktorých sa dajú archivovať neporovnateľne dlhšie a to aj bez straty kvality záznamu. Samozrejmosťou môžu byť aj rôzne zmeny a úpravy pôvodnej nahrávky, ako aj prehľadné menu, pomocou ktorého je možné na bežnom DVD prehrávači pohodlne sledovať nahrávku z ktoréhokoľvek bodu.

 

Digitalizácia VHS kaziet na DVD médiá

Úprava vašich DVD vídeí

 

Späť