Odvírenie PC / NB

Ak máte narušenú stabilitu, resp. bezproblémový a plynulý chod Vášho PC / NB zavírením, alebo činnosťou rôznych škodlivých procesov v prostredí operačného systému, urobíme diagnostiku a odstránime všetky tieto škodlivé elementy (vírusy, spyware, malware). Podľa možností zachováme všetky Vaše dáta a obnovíme činnosť napadnutého softwéru. Súčasťou môže byť aj nainštalovanie a základná konfigurácia antivírového softwéru.

Upozornenie: Inštalujeme len Vami dodaný a originálny, alebo free antivírový software !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odvírenie USB kľúča / HDD

 Z Vašich USB pamäťových zariadení odstránime škodlivé a teda pre Vás aj Vaše okolie nebezpečné vírusy, malware, spyware a pod. Podľa možností zachováme všetky Vaše dáta a obnovíme činnosť napadnutého softwéru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenník                  Objednať     

                 

Späť