Obnova vymazaných dát

Ak omylom nenávratne vymažete nejaké Vaše dáta, ktoré boli pre Vás veľmi dôležité, neváhajte nás čo najskôr osloviť a my sa pokúsime "vrátiť čas" pred túto nešťastnú udalosť. Pri troche šťastia sa tak dostanete k týmo dátam znova.

Upozornenie: V prípade nenávratného vymazania dôležitých dát nič neukladajte na jednotku, z ktorej boli dáta vymazané a čo najskôr vypnite počítač. Ak sa jedná o externý HDD, alebo USB kľúč, čo najskôr toto zariadenie odoberte zo systému ! Zvýšite tak šancu na obnovu statených dát. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenník                  Objednať     

                 

Späť