Objednávka

Štandardný postup objednávania našich služieb

Ak posielate spolu s objednávkou aj materiály potrebné na spracovanie  (vyberte si z nasledujúcich možností):

1. stiahnite si zodpovedajúci objednávkový formulár (*.doc, *.pdf, *.jpg), vytlačte, vyplňte a pošlite ho na našu adresu spolu s Vašim materiálom (kuriérom, poštou, prineste osobne, alebo zavolajte nás).

2. stiahnite si zodpovedajúci objednávkový formulár (*.doc), vyplňte ho v počítači, pošlite na náš e-mail info@mediaextra.sk a Váš materiál pošlite na našu adresu (kuriérom, poštou, prineste osobne, alebo zavolajte nás).

3. stiahnite si zodpovedajúci objednávkový formulár (*.doc, *.pdf, *.jpg), vytlačte, vyplňte, vyskenujte a pošlite ho na náš e-mail info@mediaextra.sk. Váš materiál pošlite na našu adresu (kuriérom, poštou, prineste osobne, alebo zavolajte nás).

Ak realizujete objednávku len pomocou objednávkového formulára (vyberte si z nasledujúcich možností):

1. stiahnite si zodpovedajúci objednávkový formulár (*.doc), vyplňte ho v počítači a pošlite na náš e-mail info@mediaextra.sk

2. stiahnite si zodpovedajúci objednávkový formulár (*.doc, *.pdf, *.jpg), vytlačte, vyplňte, oskenujte a pošlite ho na náš e-mail info@mediaextra.sk. 

3. stiahnite si zodpovedajúci objednávkový formulár (*.doc, *.pdf, *.jpg), vytlačte, vyplňte a pošlite na našu adresu (kuriérom, poštou, prineste osobne, alebo zavolajte nás).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁRE na stiahnutie

( budú Vám k dispozíci po Vašom SÚHLASE s VOP )

                                                     

 Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) a

 

SÚHLASIM s VOP                          NESÚHLASIM s VOP

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako vypísať objednávkový formulár

1. Vypísať ho môžete v počítači (doc), alebo ručne po vytlačení formulára (doc, pdf, jpg)

2. Políčka vypĺňajte potrebným textom, číslom, alebo zaškrtávajte písmenom X (krížikom)

3. Riaďte sa pokynmi, čomu nerozumiete nevypĺňajte - upresníte to pri overovaní objednávky

4. Všetko potrebné, čo sa neuvádza do Objednávkového formulára, uveďte do Doplnkového formulára.

Napríklad: Popisy kaziet na spracovanie, časy a obsah častí na zostrihanie, alebo vystrihnutie, Vaše požiadavky na hudobný podklad... Pri spracovaní fotografií napr. aké farby treba použiť, popisy konkrétnych úkonov, ktoré si prajete vykonať a podobné informácie potrebné pre správne a rýchle spracovanie Vašej objednávky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Späť