sken formátu A6(13x9cm) - 150dpi - 690x515pixel - 120kB 

výrez zo snímky - 500x500 pixelov

 Vhodné pre bežný náhľad v PC, alebo TV, archivovanie snímok bez potreby ďalšej úpravy

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sken formátu A6(13x9cm) - 300dpi - 1380x1028pixel - 430kB 

výrez zo snímky - 500x500 pixelov

 Pre náhľad v PC, alebo TV vo vysokej kvalite, bežnú úpravu, resp. tlač fotografie

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

sken formátu A6(13x9cm) - 600dpi - 2760x2060pixel - 1300kB 

výrez zo snímky - 500x500 pixelov

 

Vhodné pre pokročilú úpravu snímok, alebo aj pre kvalitnú tlač fotografie 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

sken formátuA6(13x9cm) - 1200dpi - 5528x4120pixel - 6600kB 

výrez zo snímky - 500x500 pixelov

 

Pre veľmi precízne úpravy snímky, vysoko kvalitnú tlač, alebo pre tlač väčších formátov

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Späť