sken formátu A4 - 150dpi - 1597x1093pixel - 900kB 

výrez z dokumentu - 500x500 pixelov

 

Vhodné pre bežný náhľad, resp. opätovné vytlačenie dokumentu

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

sken formátu A4 - 300dpi - 3194x2186pixel - 3100kB 

výrez z dokumentu - 500x500 pixelov

 

Vhodné pre dodatočné úpravy dokumentu, alebo tlač vo vyššej kvalite

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Späť