Fotomontáž

Fotomontážou docielime zmenu obsahu snímky, napr. zámenu (prenos) nafotených osôb, vecí, alebo ich častí a to aj z (do) inej snímky, ďalej akúkoľvek úpravu osôb, vecí, alebo prostredia, odstránenie nežiadúceho obsahu na snímke, ale aj akúkoľvek inú úpravu snímky podľa Vášich požiadaviek. Fantázii sa medze nekladú - všetky vaše požiadavky, myšlienky a nápady radi zrealizujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMO ukážky

Pôvodné snímky                                                        Upravené snímky

Prenesenie chlapca z ihriska na divoké more - surfer nechápe... :-)

Výroba etikety na fľašu s alkoholom - darček k meninám.

Dcéra a mamka.

V pohodlí domova.

Čo by som zjedol ?

Humorné trio.

Prečo sa fotiť doma...

Dom rodiny Adamsovcov.

Skúste nájsť...

Tento kúpeľňový neporiadok...

Bežná domáca fotografia.

Pre informáciu - nafotené počas Vianoc.

Dcéra a ... niekto iný.

V nepohodlí ateliéru.

Jablko !

Spevácke duo.

...keď na lúke to vyzerá lepšie.

Pekné rodinné sídlo.

...jeden rozdiel.

... "upratala" firma mediaextra.

Návrh "cukríkovej" potlače na hrnček.

Tu o tom písať netreba...

------------------------------------------------

Cenník                  Objednať

             

Späť