Download

Download akýchkoľvek súborov je možný len z www.rapidshare.com. Výnimku tvoria len "úložiská", z ktorých sa dá sťahovať bez obmädzenia rýchlosti a množstva dát aj bez registrácie, poplatkov a pod. Linky na download akceptujeme len v elektronickej forme - vložené do doplnkového objednávkového formulára, alebo zaslané mailom na info@mediaextra.sk. Stiahnutý materiál Vám uložíme na DVD médiá.

Upozornenie: Firma mediaextra neskúma obsah súborov, ktoré ste si objednali na stiahnutie. Za prípadné škody spôsobené získaním súborov s nelegálnym obsahom zodpovedá objednávateľ ! 

 

Upload

Ak máte problém s uložením väčšieho množstva dát na web, urobíme to za Vás. Doručte nám materiál na CD, DVD, HDD, či USB kľúči, zvoľte si úložný priestor, kam to chcete uploadnuť a je to. Linky Vám pošleme na mail a Vaše médiá Vám doručíme späť. Preferujeme hlavne úložné servery www.rapidshare.com, alebo www.ulozto.cz, nie je však problém uložiť Vaše dáta kamkoľvek.

Poznámka: Firma mediaextra rešpektuje súkromie zákazníkov a nezaoberá sa obsahom dát, poskytnutých na upload. Taktiež nezabúdajte, že aj Vy máte možnosť chrániť si obsah svojich súborov zaheslovaním.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenník                  Objednať     

                 

Späť